Bouwstraat 3, 7483 PE Haaksbergen parkmanager@stepelo.nl

Camerabeveiliging

Vanaf 2007 is het camerabeveiligingssysteem op Stepelo – De Greune operationeel. In totaal 5 camera’s zijn bij de ingangen en op andere plekken op beveiligde masten geplaatst en houden Stepelo – De Greune permanent in de gaten. De camera’s staan in verbinding met een server op het terrein en vandaar in verbinding met de meldkamer van SMC. Het camerasysteem heeft ervoor gezorgd dat er weinig wordt ingebroken en vernield op het terrein.

Bedrijven die aangesloten zijn op de meldkamer van SMC kunnen optimaal gebruikmaken van de camera’s. Bij een alarmmelding zal de centralist inzoomen op het bedrijf en verdachte situaties van dichtbij bekijken. De aanschaf van het camerasysteem is tot standgekomen met subsidie van de provincie Overijssel, de gemeente Haaksbergen en de bedrijvenvereniging Stepelo – De Greune. Omdat alle bedrijven profiteren van dit virtuele hekwerk moeten alle bedrijven, afhankelijk van de risicoklasse waarin zij zijn ingedeeld, meebetalen aan de kosten van beheer en onderhoud van het systeem. In geval van een calamiteit kan de politie gebruik maken van de beelden. Er zijn ook extra voordelen voor de deelnemers. Zij krijgen aanzienlijke kortingen op hun bedrijfsschade verzekeringen bij Interpolis en op alarmopvolging en beveiligingsdiensten van AVDD beveiliging

Glasvezel

Het glasvezel project op het bedrijventerrein Stepelo – De Greune is een initiatief van de bedrijvenvereniging. Het doel is om alle ondernemingen op het terrein een aansluiting te geven voor de laagst mogelijke prijs. Dit uitgangspunt was voor de provincie Overijssel reden om het project financieel te ondersteunen met een subsidie. Oost NV heeft, onder de paraplu van Stichting Glasvezel Oost Nederland, eveneens ondersteuning verleend bij de opzet van het project. Ook de Gemeente Haaksbergen draagt bij mede omdat bedrijven op het nieuwe bedrijventerrein Stepelerveld via het zelfde netwerk zullen worden aangekoppeld.

Uitvoering en beheer
Voor de uitvoering en het beheer van het netwerk heeft de bedrijvenvereniging Stepelo Infra BV opgericht. Deze BV is verbonden met de bedrijvenvereniging en heeft geen winstoogmerk. Mede daardoor blijven de kosten laag en genieten de leden een voordeel.

Vragen of wilt u een aansluiting?
Neem contact op met bestuurslid Jan W. Dekker (PIM Consultancy). Tel. 053-5741554 of e-mail glasvezel@stepelo.nl

Groenonderhoud

Het collectieve onderhoud wordt in opdracht van de bedrijvenvereniging uitgevoerd door het hoveniersbedrijf Frank Witbreuk. Dit contract omvat al het gemeentelijke groen en de tuinen van de bedrijven. Ook opruimen van zwerfvuil en onkruidbestrijding van de bestrating valt onder dit onderhoudscontract. Alle bedrijven krijgen jaarlijks een offerte voor dit onderhoud en kunnen zich dan opnieuw aansluiten. Het collectief onderhouden levert aanzienlijke voordelen op voor de individuele bedrijven en voor het bedrijventerrein als geheel.

Waarom is gezamenlijk onderhoud gewenst en voor iedereen aantrekkelijk?

  • Het geeft een uniforme uitstraling. Het onderhoud op het gehele terrein gebeurt overal gelijktijdig en op de zelfde manier.
  • Het is goedkoper. Door alle werkzaamheden op elkaar af te stemmen en gelijktijdig aan te besteden kan een zeer scherpe prijs worden bedongen.
  • Het wordt veiliger op Stepelo – De Greune. Bij de aanleg en onderhoud wordt maximaal rekening gehouden met veiligheidsaspecten met betrekking tot de verkeers-, inbraak- en brandveiligheid.
  • Het heeft een duurzaam karakter. Er wordt gekozen voor onderhoud waarbij geen milieubelastende materialen wordt gebruikt.
Bedrijven op Stepelo – De Greune

Deze ondernemers gingen u voor